Gweledigaeth a chenhadaeth

Gweledigaeth a chenhadaeth

Bod pawb yn Nghymru yn cyfrannu at greu byd teg a heddychlon. Er mwyn cyflawni hyn, mae ein cenhadaeth yw ysbrydoli dysgu a gweithredu ar faterion byd-eang.      

Dysgwch mwy

Strategaeth 2014-19

Strategaeth 2014-19

Mae ein strategaeth yn ceisio dwyn ​​ynghyd dwy agwedd bwysig.

 

Mwy o wybodaeth

Strwythur

Strwythur

Elusen gofrestredig yw WCIA sy’n ymgorffori CEWC a UNA Cymru - a fu cyn hynny yn ddau sefydliad ar wahân.

I ddarganfod mwy

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion