• Gwobrau Arwyr Heddwch, Mawrth 2018

  Wyt ti wedi cyfrannu at heddwch yn dy ardal di drwy ysgrifennu, gwneud gwaith celf, defnyddio ffyrdd newydd o feddwl neu weithredu? Ac a wyt ti rhwng 5 a 25 oed?

  Mwy

 • Llyfr y Cofio y Rhyfel Byd Cyntaf ar-lein o Dydd y Cofio 2017

  .

  Mwy

 • Cofio dros Heddwch, Cofio fel Nain

  Ar Dachwedd y 10fed a’r 11fed bydd aelodau o Gymdeithas y Cymod yn cyfarfod yn Nghaernarfon, i gofio. Yn ogystal a chofio eu cyn-deidiau a gollwyd yn y rhyfel, byddant yn cofio dyfnder y golled i’w cyn-neiniau. Effaith hynny oedd creu dyhead dwfn ynddynt am fyd heb ryfel.

  Mwy

 • Canmlwyddiant Gorfodaeth Filwrol

  Ar Ddydd Mercher 2 Mawrth cofiwn am gyflwyno Gorfodaeth Filwrol yn ystod y Rhyfel Mawr.  Fel rhan o’n cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus  ‘Cofio dros Heddwch’ yn Aberystwyth, y mae Cymru dros Heddwch yn cyflwyno’r ddarlith hon gan gyn-Bennaeth Newyddion y BBC Aled Eirug, ar y thema Gwrthwynebiad Cydwybodol a safiadau yn erbyn rhyfel.


  Mwy

 • Llwybrau Heddwch

  Gallwch gymryd rhan yn y Prosiect Cymru dros Heddwch mewn sawl ffordd, ble bynnag yr ydych yng Nghymru a beth bynnag yw eich diddordebau. Cychwynnwch yma, a chrëwch eich ‘Llwybr Heddwch’ eich hun drwy’r prosiect a thu hwnt.

  Mwy

   

 • Borth Addysg: Adnoddau Ysgolion

  Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru wedi casglu ynghyd ystod eang o adnoddau dwyieithog ar themâu gwrthdaro, heddwch a rhyngwladoliaet, sy'n berthnasol i Gyfnodau Allweddol y Cwricwlwm Cenedlaethol a Bagloriaeth Cymru..

  Mwy

 • Ffoaduriaid a Lloches

  Roedd #WythnosFfoaduriaid2017 ym mis Mehefin yn dathlu 'gorffennol gwahanol a dyfodol ar y cyd'. Dewch i weld sut mae Cymru wedi cynnig lloches yn ystod y can mlynedd diwethaf i bobl sydd wedi dioddef oherwydd rhyfeloedd - o'r Rhyfel Byd Cyntaf yng Ngwlad Belg, i Syria heddiw - a'r ymgyrch i fod y cyntaf yn y byd i fod yn 'Genedl Noddfa'?.

  Mwy

 • Neges Heddwch ac Ewyllys Da

  Mwy am hanes Neges Heddwch ac Ewyllys Da Ieuenctid Cymru, 1922-2017

  Mwy

 • Cwrdd â'r Tîm

  Caiff tîm o staff Cymru dros Heddwch ei reoli gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Mae gan y tîm brofiad helaeth ac amrywiol, a brwdfrydedd mawr dros addysg heddwch.

  MWY

Treftadaeth Heddwch Cymru: Ystyried Hanesion Heddwch Cudd

Ffoaduriaid a Lloches

Chwaraewch Ran

Peace map english.PNG

MAPIO TREFTADAETH HEDDWCH CYMRU

Ewch i gael golwg ar ein Map Heddwch er mwyn dysgu rhagor am dreftadaeth heddwch yn eich ardal chi a Chymru gyfan, darganfod straeon a chwilio am gofnodion o Lyfr y Cofio a Chofrestr Pearce o Wrthwynebwyr Cydwybodol y Rhyfel Byd Cyntaf, a gweld sut gallwch chi ychwanegu neu gysylltu hanesion heddwch lleol eich cymunedau lleol chi.

Mwy

Computer_keyboard box.gif

CHWARAE RHAN: LLWYBRAU HEDDWCH

Dysgwch sut gallwch chi wirfoddoli neu gyfrannu at y gwaith o ddatguddio a rhannu hanesion heddwch cudd, o straeon milwyr i heddychwyr ddoe a heddiw; datblygu sgiliau ymchwil a digidol, ymwneud â phrosiectau cymunedol, neu wirfoddoli gyda thîm neu bartneriaid Cymru dros Heddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Mwy

NEWYDDION A DIGWYDDIADAU

Mae Cymru dros Heddwch yn gweithio gyda phartneriaid cymunedol ledled Cymru. Dysgwch am ddigwyddiadau cyhoeddus, arddangosfeydd a gweithgareddau yn eich ardal chi. 

Mwy

CYSYLLTWCH

Cyfle i gwrdd â thîm Cymru dros Heddwch yn y de a'r gogledd. Cofiwch gysylltu os hoffech chi neu'ch mudiad fod yn rhan o Gymru dros Heddwch. 

Mwy

Sianel Youtube - MWY

  Sianel Flickr - MWY

   Website Flickr Slideshow

 

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

Digwyddiadau diweddaraf

 • 14/03/2018 00:00
  Heddychwyr ifanc Cymru dros Heddwch 2018, Menai Bridge / Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
  Mae prosiect Cymru dros Heddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru am...

  Darllenwch ragor...
 • 16/03/2018 00:00
  Heddychwyr ifanc Cymru dros Heddwch 2018, Caerdydd / Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
  Mae prosiect Cymru dros Heddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru am...

  Darllenwch ragor...
WCIA

Y tîm

Mae tîm Cymru dros Heddwch o fewn prosiectau'r WCIA yn dod ag ystod eang o sgiliau ac arbenigedd er mwyn gefnogi gwirfoddolwyr , ysgolion , grwpiau ieuenctid a chymdeithas sifil wrth archwilio treftadaeth heddwch Cymru.

AMDANOM NI
Heritage lottery fund

Partneriaid

Mae'r Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn arwain consortiwm o bartneriaid sy'n cynnwys sefydliadau o'r sectorau heddwch , treftadaeth , academaidd ac ieuenctid.

AMDANOM NI