Gwirfoddolwch Gyda Ni

world debates group.jpg

Dydych chi am gymryd rhan mewn materion rhyngwladol ac ennill sgiliau a phrofiad gwerthfawr? Yn syml, cwblhewch y ffurflen hon ac anfonwch e-bost atom i ddysgu rhagor

Dysgwch am ddiwrnod yn gwirfoddoli gyda WCIA drwy ddarllen blog Carys Morgan Diwrnod drwy lygad gwirfoddolwr.

l

wcia syria event 1.png

Gwirfoddoli Mewn Digwyddiadau

Pa fath o waith alla'i ei wneud? Cwrdd a chroesawu, rhwydweithio, Trydar, cymryd nodiadau, gofalu am westeion, creu cyfathrebu ar ôl digwyddiadau, tynnu lluniau a fideos..

Beth yw rhai o'r manteision?Rhwydweithio, hunan-hyder, cwrdd â phobl, sgiliau TG, dylunio a chyfathrebu, enghreifftiau ar gyfer portffolio.

wcia blog.png

Gwirfoddolwyr Cyfathrebu

Pa fath o dasgau alla'i eu gwneud? Blogio, postio ar gyfryngau cymdeithasol, sefydlu a rhedeg grwpiau trafod, ysgrifennu erthyglau newyddion a datganiadau i'r wasg.

Beth yw rhai o'r manteision? Sgiliau llafar, ysgrifenedig a chyfryngau, defnydd proffesiynol o gyfryngau cymdeithasol, TG a dylunio.

Gwirfoddoli Yn Y Swyddfa

Computer_keyboard.gif

Pa fath o dasgau alla'i eu gwneud? Postio, galwadau ffôn, trefniadau digwyddiadau, cyfathrebu gyda chyflenwyr a phartneriaid.

Beth yw rhai o'r manteision? Trefniadaeth, sgiliau cyfathrebu a gweinyddu, sylw i fanylion, sgiliau TG.

Cymru dros Heddwch Rôlau Gwirfoddoli

Cysylltwch â ni drwy e-bostio cymrudrosheddwch@wcia.org.uk, llenwch ffurflen ymholiad cychwynnol neu ffoniwch 029 2082 1051 i ddysgu mwy am unrhyw un o’r cyfleoedd sydd wedi’u rhestru yma.

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion