Heddwch

Cymru dros Heddwch

Dywedir yn aml fod Cymru yn wlad sy’n gwerthfawrogi heddwch - ond beth yw'r dystiolaeth? Mae meithrinwyr heddwch mawr wedi dod o Gymru, megis Henry Richard...

Mwy
Cymru Affrica

Hub Cymru Africa

Cenhadaeth yr Hub yw cefnogi’r sector datblygu rhyngwladol yng Nghymru trwy weithio mewn partneriaeth, rhannu a dysgu.

Mwy
Citizen Rights

Prosiect 'Citizen Rights'

Llynedd gwnaethom gyflwyno rhan Cymru ym mhrosiect peilot ar gyfer Ewrop - 'Citizen Rights', i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gyd-weithio dros ddinasyddiaeth a hawliau dynol

Mwy
Breuddwydwyr Doeth a Ffol

Breuddwydwyr Doeth a Ffôl

Roedd Breuddwydwyr Doeth a Ffôl yn un o brosiectau pwysig WCIA o 2007 i 2011, dan gefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Bu’n bwrw...

Mwy
Ymaelodwch â’n llythyr newyddion