Uwchgynhadledd NATO Cymru 2014

NATO flag

Bydd Gwesty’r Celtic Manor yng Nghasnewydd yn cynnal Uwchgynhadledd NATO 2014 (Sefydliad Cytundeb Gogledd yr Iwerydd) ar 4-5 Medi.

Hyd yma, mae llawer o'r sylw am y gynhadledd yn y cyfryngau wedi canolbwyntio ar drafodaeth am y manteision a'r amhariadau i Gymru, gyda Llywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig yn pwysleisio bod yr Uwchgynhadledd yn gyfle i Gymru, tra bod eraill yn beirniadu’r gost a’r aflonyddwch.

Mewn datganiad ar wefan Llywodraeth Cymru, dywedodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones: "Uwchgynhadledd NATO yng Nghasnewydd fydd y digwyddiad rhyngwladol mwyaf erioed i’w gynnal yng Nghymru. Bydd cyfryngau’r byd yn hoelio’u sylw ar Gymru dros nifer o ddiwrnodau, gan roi’r fath o sylw byd-eang nad ydyn ni erioed wedi’i gael o’r blaen.”

Ond mae’r rhai hynny sy'n cwestiynu'r manteision i Gymru yn cyfeirio at golli cyfleoedd pan gynhaliwyd Cwpan Ryder yn y Celtic Manor.  Ac os ydych yn chwilio’n gyflym am 'NATO' ar Drydar, gallwch weld rhwystredigaethau llawer o gymudwyr a busnesau , gyda lonydd a ffyrdd sydd eisoes wedi cau yn achosi oedi bythefnos cyn yr Uwchgynhadledd.

Fodd bynnag, oherwydd y pwyslais ar yr amhariadau, mae’r drafodaeth ehangach am rôl NATO ei hun yn cael ei hanghofio.

Ffurfiwyd NATO ym 1949 pan lofnodwyd Cytundeb Washington, ac mae'n gynghrair sy’n diogelu 28 o wledydd o Ogledd America ac Ewrop. Nod sylfaenol NATO yw diogelu rhyddid a diogelwch y Cynghreiriaid trwy ddulliau gwleidyddol a milwrol.

Mae NATO wedi bod yn ffocws gwrthdystio ymhlith mudiadau heddwch yn Ewrop ers amser maith. Mae CND yn defnyddio Uwchgynhadledd NATO yng Nghasnewydd i wrthdystio yn erbyn cynghreiriau, a bydd yn cynnal protestiadau o'r enw 'Stopiwch y Rhyfel, Na i Ryfel:. Na i NATO a Na i NATO Casnewydd.'

Yn ôl CND, "Mae'r Deyrnas Unedig yn gwario tua £3 biliwn y flwyddyn yn cynnal system arfau niwclear Trident - a bydd cael system yn ei le yn costio £100 biliwn yn ystod ei oes.

"Mae arian sy’n mynd i ryfel yn arian allan o'n cymunedau. Yn y Deyrnas Unedig, roedd rhaid i 500,000 o bobl droi at fanciau bwyd y llynedd.  Ni fyddai'r un o'r toriadau yn angenrheidiol os byddai’r symiau sy’n cael eu gwario gan Brydain ar faterion milwrol ac ar arfau yn cael  eu buddsoddi mewn anghenion cymdeithasol yn hytrach nag yn y peiriant rhyfel. "

Ar y llaw arall, mae unigolion sydd o blaid o NATO, ac sy’n parhau i’w weld fel prif offeryn diogelwch y gymuned trawsiwerydd, ac fel mynegiant o'i gwerthoedd democrataidd cyffredin. Maent yn dadlau mai cenhadaeth NATO ydy atal rhyfel neu ymyrryd mewn rhyfel i sicrhau ei fod yn dod i ben cyn gynted ag y bo modd.

Yn ei flog, dywedodd Paul Flynn, AS dros Orllewin Casnewydd, "Er fy mod wedi bod yn fwy beirniadol nag unrhyw Aelod Seneddol arall yn erbyn rôl NATO yn Afghanistan, rwy’n credu bod rôl NATO yn Ewrop yn y dyfodol yn hanfodol."

Mae'n dadlau bod NATO wedi cael: "65 mlynedd o fywyd sydd yn gyffredinol wedi gwasanaethu’r byd yn dda ... Roedd yn wrthglawdd yn erbyn comiwnyddiaeth Stalinaidd ym 1949. Mae wedi bod yn lloches a tharian ar gyfer y Taleithiau Baltig a chyn genhedloedd lloeren eraill Rwsia ar ôl i Wal Berlin cwympo.”

Hoffem glywed eich barn. Rhannwch eich barn ar Drydar @WCIA_Cymru ac ar ein tudalen Gweplyfr a chadwch olwg am drafodaeth ar NATO fydd yn cael ei chynnal yn y Deml Heddwch ym mis Tachwedd.

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion