Hawliau Dynol

humanrights2.png

Mae CMRhC eisiau cael pobl i feddwl, siarad, a gweithredu ar faterion byd-eang pwysig. Un o'n gwerthoedd yw diogelu hawliau dynol, felly rydym yn cynnal digwyddiadau a chymryd rhan mewn ymgyrchoedd i ddathlu hawliau dynol.

Gweler beth sydd i ddod yn fuan.

Beth ydy hawliau dynol a pam maen nhw’n bwysig?

humanrights1.png

Mae Hawliau Dynol yn rhoi rhyddid, cyfiawnder a heddwch i bod dynol. Cytunodd y Cenhedloedd Unedig y genir pawb yn rhydd a bod rhaid iddynt gael eu trin yn gydradd â’i gilydd a gydag urddas.

Hawliau dynol yw sylfaen cysylltiadau rhyngwladol heddychlon. Darllenwch fwy

Yr hawl i geisio lloches

refugeeswelcome.png

Un hawl dynol yw'r hawl i geisio lloches rhag erledigaeth (Erthygl 14) ym mhob gwlad.

Gyda nifer y bobl sy'n ceisio lloches yn uwch nag erioed, mae’r angen i ddarparu lloches yn hanfodol. Ymunom â'r Ymgyrch Croesawu Ffoaduriaid y llynedd, ac rydym hefyd yn cefnogi'r mudiad City of Sanctuary, i geisio creu diwylliant o letygarwch a chroeso yng Nghymru.

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

Digwyddiadau diweddaraf

 • 20/11/2019 10:00
  Hyfforddiant Arfer Gorau - Caerdydd / Hub Cymru Africa
  Ydych chi'n gwirfoddoli/gweithio mewn prosiect datblygu rhyngwladol ...

  Darllenwch ragor...
 • 27/11/2019 17:00
  Darlith flynyddol Tony Jewell / Hub Cymru Africa
  Mae'n bleser gan Rwydweithiau Cyswllt Iechyd Cymru dros Affrica a Hub ...

  Darllenwch ragor...
 • 29/11/2019 11:30
  Marchnad Nadolig Foesegol / Hub Cymru Africa & WCIA
  Hub Cymru Africa yn dod â Dydd Gwener Du Amgen i Gaerdydd M...

  Darllenwch ragor...
 • 30/11/2019 10:00
  Hyfforddiant Arfer Gorau - Bae Colwyn / Hub Cymru Africa
  Ydych chi'n gwirfoddoli/gweithio mewn prosiect datblygu rhyngwladol ac...

  Darllenwch ragor...
 • 03/12/2019 10:30
  Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl / Disability in Wales and Africa, Disability Wales, Hub Cymru Africa
  Diwrnod rhyngwladol pobl anabl (IDDP) rhag 3ydd 2019 Digwyddiad a...

  Darllenwch ragor...