Hub Cymru Africa

Children

Rydym yn falch o gyhoeddi fod Cat Jones wedi ei phenodi yn Bennaeth y Hub Cymru Africa newydd, gan ddechrau ym mis Ebrill.

Ariennir y bartneriaeth am dair blynedd gan raglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru, wedi cais llwyddiannus dan arweiniad y WCIA.

Daw â’r WCIA a phedwar o brif rwydweithiau rhyngwladol a gwirfoddol – Cymru Masnach Deg, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru i Affrica, Panel Cynghorol Is-Sahara a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru – at ei gilydd i wneud un rhaglen newydd a chyffrous.

Bydd y gwaith arloesol a ddarperir ar hyn o bryd drwy'r cynllun Cysylltiadau Cymunedol Cymru Affrica a Hub Datblygu Rhyngwladol Cymru (mae WCIA yn falch o fod wedi’i gynnal ers 2012) yn cyfuno â’r Bartneriaeth newydd er mwyn cyflwyno rhaglen fwy pwerus ac integredig.

  • I barhau i gael eich diweddaru am Hub Cymru Africa, ymunwch â rhestr bostio Canolbwynt Datblygiad Rhyngwladol Cymru yn http://eepurl.com/xW9xT.
  • Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Chanolfan Gymreig Materion Rhyngwladol ar 029 2022 8549 neu canolfan@wcia.org.uk.ndain.
 
Ariennir gan Lywodraeth Cymru
wales africa partnership

Chenhadaeth

Ein nod ar y cyd yw ymgysylltu ag ystod eang o unigolion a sefydliadau mewn gwaith sy’n fanteisiol i Gymru ac Affrica.

Mae’r gwaith hwn yn cynnwys cysylltu rhaglenni, digwyddiadau, ymgyrchoedd, cefnogaeth wirfoddol a gwaith eiriolaeth.

Am fwy
Wales Africa partnership

Grantiau

Mae swm o £180,000 y flwyddyn wedi cael ei ddyrannu i gynllun grantiau newydd Hub Cymru Africa, ac mae isafswm o £50,000 y flwyddyn wedi'i glustnodi ar gyfer gweithgareddau iechyd.Bydd y cynllun hwn yn galluogi grwpiau drwy Gymru i gael cyllid ar gyfer prosiectau Cymru-Affrica ar raddfa fechan.

Am fwy

Tîm Hub Cymru Africa

Hub Cymru Africa logo

Mae tîm Hub Cymru Affrica yn dod ag ystod eang o sgiliau a rhagoriaeth i gefnogi unigolion a sefydliadau drwy hyrwyddo’r berthynas rhwng Cymru ac Affrica.

Cwrdd â’r tîm yma

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

w/Share this page: