Ieuenctid a Datblygu:

Bellach, mae gan y byd y genhedlaeth fwyaf o bobl ifanc rhwng 15 i 24 oed mewn hanes, ac mae bron i 90% o'r bobl ifanc hyn yn byw mewn gwledydd sy'n datblygu.

Mae pobl ifanc angen cymorth i ddod yn gatalyddion ar gyfer lleihau tlodi, llywodraethu da a thwf economaidd ac i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang.

Mae buddsoddi mewn pobl ifanc yn cynhyrchu manteision cymdeithasol ac economaidd enfawr, ac yn ffordd well o ddefnyddio offer technegol ac arian i gefnogi mentrau datblygu.

Gwaith Ieuenctid Byd-eang

Rydym ni, yn Hub Cymru Africa, yn credu y gall pobl ifanc yng Nghymru gyfrannu’n sylweddol at ddatblygu effaith yng Nghymru ac yn Affrica. Drwy gydweithio gyda’i gilydd, cysylltu gweithgareddau a chyfnewid gwybodaeth, gall pobl ifanc fod yn arweinwyr mewn mudiadau datblygu lleol a byd-eang.

Rydym yn annog y sector datblygu rhyngwladol yng Nghymru i fanteisio ar frwdfrydedd a gwybodaeth pobl ifanc drwy leoliadau, gwirfoddoli ac interniaethau.

Er mwyn cefnogi ymgysylltu â ieuenctid yn y sector yng Nghymru, byddwn yn

  • Darparu cyllid i grwpiau ieuenctid yng Nghymru sy'n cysylltu â phartneriaid yn Affrica

  • Rhoi pobl ifanc mewn cysylltiad â grwpiau Cymru Affrica sefydledig

  • Hyrwyddo Gwaith Ieuenctid Byd-eang a gwirfoddoli yn y sector yng Nghymru

  • Cynnal digwyddiadau i feithrin dealltwriaeth pobl ifanc o ddatblygiad rhyngwladol.

  • Cynnal Cynhadledd Datblygu Rhyngwladol Ieuenctid blynyddol

Yn flaenorol, rydym wedi ariannu a chefnogi’r sefydliadau canlynol sy’n ymgysylltu â phobl ifanc.

Safe Foundation

Global Youth Love Trust

Valley and Vale

Georgetown Youth Club

Rhagor o Adnoddau a Gwybodaeth

Cynhadledd Datblygu Rhyngwladol Ieuenctid 2015