Cysylltiadau Iechyd Cymru Dros Affrica

Mae cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica yn cynrychioli ymateb unigryw gan Gymru mewn perthynas â mynd i’r afael â'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDCau) wrth iddi ddefnyddio’r arbenigedd sy’n bodoli yn y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol (GIG) yng Nghymru a phartneriaid mewn cymunedau difreintiedig yn Affrica. Ceir ymrwymiad a chefnogaeth sylweddol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Rhaglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru.

Am fwy o fanylion am ein gwaith ewch i'r dudlen Facebook.

Cynhadledd Iechyd Cymru - Affrica 2017

18 Gorffennaf 2017

Os gwnaethoch chi colli allan ar y Gynhadledd Iechyd eleni ar Cryfhau Systemau Iechyd Affricanaidd yn Stadiwm SWALEC yng Nghaerdydd, dyma rywfaint o wybodaeth am y diwrnod.

Roedd y prif siaradwyr yn cynnwys yr Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Lles a Chwaraeon, Vaughan Gething, Prif Swyddog Nyrsio Yr Athro Jean White, Dr David Counsell o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Yr Athro Anthony Redmond Prif Swyddog Gweithredol y UK-MED, Allison Williams Prif Swyddog Gweithredol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, Yr Athro Mark Bellis o Iechyd Cyhoeddus Cymru, Julia Downing Prif Swyddog Gweithredol Rhwydwaith Gofal Lliniarol Plant Rhyngwladol a'r Athro Yoswa Dambisya, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cymuned Iechyd, Canol, Dwyrain, a De Affrica.

Ar y dydd mi wnaethom recordio cyflwyniadau yn y sesiynau llawn os hoffech ei gweld nhw eto, ewch i'n Sianel Youtube.

Mae copiau o'r cyflwyniadau canlynol ar gael:

Yr Athro. Jean White CBE, (Prif Swyddog Nyrsio, Llywodraeth Cymru) - Cyflwyniad Agoriadol

Yr Athro. Anthony Redmond, (Prif Weithredwr, UK-MED) - Cryfhau Systemau Iechyd yn Affrica ac Adeiladu Cadernid

Yr Athro. Mark Bellis (Cyfarwyddwr Polisi, Ymchwil a Datblygu Rhyngwladol, Iechyd Cyhoeddus Cymru) - Canolbwyntio yn Genedlaethol, Cyfrifol yn fyd-eang

Prof. Yoswa Dambisya, (Cyfarwyddwr Cyffredinol, Iechyd Cymuned Dwyrain, Canol a De Affrica) - Cryfhau Systemau Iechyd Affricanaidd

Julia Downing, (Prif Swyddog Gweithredol ICPCN a Anrh. Athro Brifysgol Makerere Kampala) - Gofal Lliniarol - Datblygu Hyfforddiant Nyrsio, Gallu ac Arweinyddiaeth yn Affrica

Cynhadledd Iechyd Cymru - Affrica 2016

6 Gorffennaf 2016

Os wnaethoch golli allan ar y Gynhadledd Iechyd y flwyddyn hon yn Stadiwm SWALEC yng Nghaerdydd dyma amlinelliad o'r dydd.

Roedd y prif siaradwyr yn cynnwys Yr Ysgrifennydd Cabinet dros Iechyd, Lles a Chwaraeon , Vaughan Gething a agorodd y gynhadledd, Mike McKirdy Is-lywydd Coleg Brenhinol y Ffisigwyr a Llawfeddygon yn Glasgow a siaradodd am Bartneriaethau Iechyd Byd-eang yn yr Alban, Ben Simms Prif Swyddog Gweithredol THET a'r ymwelydd yr Athro Osmund Mwandemele o Brifysgol Namibia.

Cyflwyniadau:

Cynhadledd Iechyd Cymru - Affrica 2015

Os wnaethoch chi methu allan ar ddod i'r Cynhadledd y flwyddyn diwethaf ym Mhrifysgol Cardiff Met, mi allwch lawrlwytho copi o'r adroddiad blynyddol yma.

Mi roedd y siaradwyr eleni ynb cynnwys y Prif Weinidog Carwyn Jones a agorodd y cynhadledd, Arglwydd Nigel Crisp oedd yn siarad am Datblygu Cynaladwy a'r ymwelydd Dr Grace Kodindo yn sôn am ei phrofiadau, heriau a’i llwyddiant yn gweithio mewn iechyd mamau a phlant yn Affrica.