Gwirfoddoli gyda ni

A hoffech chi gymryd rhan mewn gwaith datblygu rhyngwladol yma yng Nghymru a chael sgiliau a phrofiad gwerthfawr? Mae rhaglen gwirfoddoli Hub Cymru Africa yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd yn ogystal ag gyda sefydliadau lawr gwlad Cymru Affrica a Masnach Deg ledled Cymru. Cysylltwch â ni  i gael gwybod mwy.

Darllenwch am brofiadau gwirfoddolwr arall Hub Cymru Africa gan Carrianne Ralph.

Gwirfoddolwyr Digwyddiadau

Pa fathau o dasgau y gallaf eu gwneud?

cwrdd a chyfarch, bod ar y ddesg dderbynfa, rhwydweithio, cymryd nodiadau, gofalu am westeion, ffotograffiaeth, ysgrifennu adroddiadau digwyddiadau.

Beth yw rhai o'r manteision?

Rhwydweithio gyda'r rhai yn y sector datblygu rhyngwladol, cyfle I wrando ar Siaradwyr yn y digwyddiad, hunan hyder, sgiliau cyfathrebu, enghreifftiau ar gyfer portffolio.

Gwirfoddolwyr Cyfathrebu

Pa fathau o dasgau y gallaf eu gwneud?

Blog, cynnwys cyfryngau cymdeithasol drafft, creu infograffeg a phosteri ac ysgrifennu darnau newyddion.

Beth yw rhai o'r manteision?

Datblygu sgiliau cyfryngau a cyfathrebu ysgrifenedig a llafar, defnydd proffesiynol o gyfryngau cymdeithasol, TG a dylunio.

Gwirfoddolwyr Ymchwil a Data

Pa fath o dasgau alla i ei wneud?

Ymateb i ymholiadau penodol, cyfrannu at ymdrechion polisi neu eiriolaeth, chwilio am wybodaeth gan ddefnyddio gwahanol ffynonellau, casglu gwybodaeth mewn taenlen neu gronfa ddata, drafftio papur briffio.

Beth yw rhai o'r manteision?

Llythrennedd gwybodaeth, cymhwyso'ch sgiliau chwilio i sefyllfaoedd bywyd go iawn, gan ddefnyddio gwahanol ffynonellau gwybodaeth, dealltwriaeth am fater o fewn datblygu rhyngwladol, taenlen a defnydd cronfa ddata, ysgrifennu ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd.

Gwirfoddolwyr Swyddfa

Pa fathau o dasgau y gallaf eu gwneud?

Logisteg digwyddiadau, cyfathrebu â phartneriaid, ymateb i negeseuon e-bost, diweddaru taenlenni, trefnu adnoddau.

Beth yw rhai o'r manteision?

Sgiliau cyfathrebu a gweinyddu, sylw i fanylion, sgiliau TG, profiad swyddfa, gweithio fel rhan o dîm.

Defnyddio i sefydliad arall yng nghymuned Cymru Affrica neu Fasnach Deg

Mae rolau tebyg ar gael yn ein sefydliadau partner, gan gynnwys o fewn meysydd diddordeb thematig gan gynnwys iechyd, newid yn yr hinsawdd, addysg, Masnach Deg a bywoliaethau gynaliadwy.

Lleoliadau medrus

Mae gan lawer o grwpiau cyswllt Cymru Affrica anghenion penodol hefyd yngl┼Ěn â chodi arian, cynllunio strategol, llywodraethu a rheoli ariannol, ac rydym yn croesawu gwirfoddolwyr sydd â phrofiad presennol yn y meysydd gwaith hyn. Mae gwirfoddolwyr sy'n edrych i gyfrannu eu harbenigedd mewn meysydd eraill hefyd yn cael ei croesawu bob amser.