Diaspora Affricanaidd Cymreig

Gellir olrhain y diaspora Affricanaidd Cymreig yn ôl i’r 1800au, pan groesodd cymunedau Somali Gamlas Suez, oedd newydd agor, i ddod i weithio ar y dociau yng Nghaerdydd ac mewn rhannau eraill o Gymru a'r DU. Mae demograffeg cymunedau Affricanaidd yng Nghymru wedi newid yn sylweddol ers hynny, gan y gallwn bellach ddod o hyd i gymunedau bywiog o Somalia, Nigeria, Simbabwe, Congo, Y Swdan ayyb.

Diaspora ar gyfer Datblygu

HCA Diaspora Pic.jpg

Drwy weithio mewn partneriaeth â Phanel Cynghori Is-sahara, mae Hub Cymru Africa yn cefnogi datblygu ar sail Diaspora, gan gefnogi grwpiau ac unigolion diaspora i gymryd rhan weithredol mewn datblygu rhyngwladol. Gyda thaliadau yn fwy na dwbl y Cymorth Datblygu Tramor (ODA), mae Diasporas Affricanaidd yn cael eu cydnabod yn gyflym fel cyfranogwyr datblygu allweddol, ac wrth i ni chwilio am ffyrdd arloesol o gefnogi cymunedau wedi’u hymyleiddio sy’n dioddef o dlodi truenus, rydym yn credu bod cynnwys diaspora yn greiddiol i’n gwaith.

Rydym yn credu y gall Diasporas gyfrannu at fathau eraill o daliadau ar wahân i gyllid; gall y rhain fod yn gymdeithasol (mynediad i gysylltiadau a rhwydweithiau); Deallusol (trosglwyddo sgiliau), gwleidyddol (y gallu i ddylanwadu) neu ddiwylliannol (persbectif unigolion sydd o’r tu mewnol/o’r tu allan). Yn ychwanegol at hyn, rydym yn credu bod dealltwriaeth y cymunedau Diaspora o faterion a dynameg lleol yn golygu eu bod yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi a chynghori asiantaethau eraill sy'n gweithio yn eu gwledydd gwreiddiol.

Rydym felly yn cefnogi cynnwys diasporas Affricanaidd drwy:

  • Adeiladu pontydd rhwng grwpiau/mudiadau diasporas a rhai nad ydynt yn ddiaspora yng Nghymru
  • Ddarparu cyfleoedd cyllido a hyfforddi
  • Gynnal digwyddiadau diaspora penodol
  • Annog y gymuned Gymreig / Affricanaidd yng Nghymru i sgwrsio a rhwydweithio

Isod, gallwch weld rhai o'r mudiadau Diaspora Affricanaidd rydym wedi eu hariannu a rhoi cymorth iddynt i ddatblygu: