Digwyddiadau Heddwch

Peace symbol orange

Ein gweledigaeth yw bod pawb yng Nghymru yn cyfrannu at greu byd teg a heddychlon. Felly, rydym eisiau annog pobl o bob rhan o Gymru i gymryd rhan mewn prosesau adeiladu heddwch a chadw heddwch.

Edrychwch ar ein cyfleoedd gwirfoddoli i gymryd rhan.

Sgroliwch i lawr i weld pa ddigwyddiadau rydym eisoes wedi eu trefnu.

Cymru dros Heddwch

RememberingforPeace.jpg

Bydd y prosiect pedair blynedd hwn yn mynd i’r afael ag un cwestiwn allweddol:

Yn y 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at geisio heddwch?

Dysgwch fwy am y prosiect hwn a’r posibiliadau gwirfoddoli.

Hen ddigwyddiadau:

Heddwch 75

Peace 75 sculpture

Fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y Deml Heddwch yn 75 blwydd oed yn 2013, fe wnaeth Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru adeiladu Llwybrau Heddwch trwy Gaerdydd, a threfnu cystadlaethau i fyfyrwyr.

Am fwy

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion