Digwyddiadau Newid Hinsawdd

Events on Climate Change

Fel aelodau o Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru a gyda chynaladwyedd fel y gwerth craidd, rydym yn ysbrydoli camau gweithredu i leihau allyriadau ac i ddiogelu’r hinsawdd.

Sgroliwch lawr i gael cip ar ein hen ddigwyddiadau.

Neu ewch i’n tudalen ymgyrchu am ragor o wybodaeth ynghylch y newid yn yr hinsawdd a beth allwch chi ei wneud i’w atal.

COP Da? COP drwg?

Good COP- Bad COP Event

Ar 27 2016, cynhaliom ar y cyd ag Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru drafodaeth grŵp ynglŷn â chanlyniadau o COP21 ym Mharis. Mewn tri phanel - ar Gymru, y Deyrnas Unedig a’r byd - dadansoddwyd llwyddiannau a gwendidau’r cytundeb a’i roi mewn persbectif.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y COP21 ym Mharis, cliciwch yma.

Am fwy cyfryngau cymdeithasol, blog (yn saesneg), lluniaun  a adroddiad digwyddiad.

Mock COP 2015

events MockCOP.jpg

Ar 16 Tachwedd 2015, cynhaliom Gynhadledd Hinsawdd Ffug gyda Maint Cymru, yn trafod yr un pynciau â’r penaethiaid gwladwriaethau yn ddiweddarach eleni ym Mharis.

Daeth pobl ifanc o bob rhan o Gymru at ei gilydd yng Nghaerdydd, a phenderfynont ar atebion diddorol ar sut i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Am fwy:  cyfryngau cymdeithasol, lluniau.

Diwrnodd Hinsawdd Cymru

Mass Cycling

# Pedalfortheplanet- Ddydd Sadwrn, 28 Tachwedd 2015, trefnodd Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru ddigwyddiad beicio torfol a gorymdaith o Sgwâr Callaghan i'r Senedd.

Daeth dros 800 o bobl allan yn y glaw i fynnu #FairClimateDeal yn y COP21 ym Mharis. Roedd y #ClimateMarch yn rhan o rali fyd-eang ar gyfer dyfodol gwell.

Am fwy:  cyfryngau cymdeuthasol storify

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion