Paramaethu a Maeth mewn Datblygiad Rhyngwladol

22 Mawrth 2019
9.30 - 16.30

Mae’r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Trefnydd: Hub Cymru Africa

Lleoliad: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

See bottom of page for location details

Dewch i ddysgu mwy am brosiectau paramaethu yn Affrica Is-Sahara a rhannu eich profiadau o brosiectau tyfu bwyd a bwyta'n iach.

Bydd y diwrnod yn cynnwys sgyrsiau gan Natalie Danford ac Elizabeth Westaway gyda sesiynau trafod yn archwilio sut y gallwn ni orau; rheoli iechyd y pridd i dyfu bwyd trwchus maeth, a phwysigrwydd addasu i amodau ac amgylchiadau.

Wedi'i gynnal yng Ngerddi Botaneg Cenedlaethol Cymru mewn partneriaeth â Growing the Future; bydd bwyta bwyd iach yn cael ei graffu a chyfle i rwydweithio a dysgu gan grwpiau ac elusennau o bob cwr o Gymru.

Mae'r digwyddiad hwn am ddim yn agored i bob unigolyn, grŵp ac elusen sy'n gweithio neu sydd â diddordeb mewn Datblygu Rhyngwladol gyda ffocws Paramaethu neu Maethiad.

Mae'r digwyddiad yn gorffen am 3.30pm ond gyda mynediad am ddim i Gerddi Botaneg Cenedlaethol Cymru, nid oes angen rhuthro gartref.

Cofrestrwch yma: https://permacultureindevelopment.eventbrite.co.uk 

Cyfeiriad:
Gardd Fotaneg genedlaethol Cymru
Llanarthne
Sir Gaerfyrddin
SA32 8HN

< Yn ôl


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC

Digwyddiadau diweddaraf

w/There are no events