Cynnwys Pobl ag Anabledd mewn Datblygu

18 Chwefror 2019
10.00 - 16.00

Mae’r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Trefnydd: Hub Cymru Africa a DWA

Lleoliad: Caerdydd

See bottom of page for location details

ARBED Y DYDDIAD

Mae'r Nodau Datblygu Cynaliadwy yn ein hannog i adael neb y tu ôl. Mae'r ddau wneuthurwr polisi a gweithredwyr rhaglenni yn cytuno bod cynnwys grwpiau ar y cyrion yn allweddol i lwyddiant. Ond mae'r realiti yn dangos nad yw cynhwysiant yn digwydd yn awtomatig: mae'n rhaid i chi gynllunio'n benodol ar ei gyfer.

Yn yr hyfforddiant ymarferol hwn a rhyngweithiol o 1 diwrnod, yn ogystal â hyfforddwr grŵp, byddwn ni'n rhedeg 3 gweithdy i roi offer ac adnoddau perthnasol i gyfranogwyr. Byddwch yn dysgu sut i gynnwys persbectif hawliau anabledd yn eich gwaith a gwneud cynhwysiad yn realiti; sut i weithio gyda sefydliadau pobl anabl (DPOs); bydd ffocws penodol ar addysg gynhwysol ar gyfer pobl ag anableddau yn ogystal â'r rhai sydd â heriau iechyd meddwl. Efallai y bydd yr offer a'r dulliau a ddefnyddir i gynnwys pobl ag anableddau hefyd yn ddefnyddiol i gynnwys pobl sydd wedi'u hymyleiddio a'u heithrio ar sail arall.

Cynnwys y rhaglen hyfforddi

  • Sut i gynnwys pobl ag anableddau mewn lleoliadau addysgol
  • Defnyddio llawlyfr hyfforddi mH Gap wrth asesu materion iechyd meddwl
  • Fframweithiau Cyfreithiol ar gyfer cynhwysiant;
  • Egwyddorion sylfaenol cynhwysiant: Agwedd, Cyfathrebu, Hygyrchedd a Chyfranogiad;
  • Nodi rhwystrau sy'n rhwystro cyfranogiad cyfartal pobl ag anableddau mewn prosiectau datblygu;
  • Camau i wneud prosiectau datblygu anabledd yn gynhwysol;
  • Annog cynhwysiant anabledd ar lefel sefydliadol.

I gofrestru am y digwyddiad ewch i: https://disabilityindevelopment.eventbrite.co.uk 

Cyfeiriad:
Culture and Media Centre
Sgwar Loudon, Plas Iona
Caerdydd
CF10 5HW

< Yn ôl


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC

Digwyddiadau diweddaraf

w/There are no events