E-newyddion a straeon newyddion

Mae ein tîm o wirfoddolwyr a chyfranwyr eraill yn ysgrifennu straeon ar gyfer ein e-newyddion misol am bethau gwych sydd wedi digwydd ar draws Cymru i ysgogi dysgu a gweithredu ar faterion byd-eang. Weithiau, rhaid torri hyd y straeon er mwyn iddynt allu ffitio yn y gofod cyfyngedig, ac nid yw’n bosibl cynnwys pob stori. Gallwch ddod o hyd i'r straeon llawn ar ein tudalen newyddion, ynghyd â'n harchif e-newyddion. Sylwer, dim ond yn yr iaith y maent yn cael eu hysgrifennu y mae’r straeon newyddion, boed hynny yn Gymraeg neu yn Saesneg.
Ymaelodwch â’n llythyr newyddion