Prosiect 'Citizen Rights'

collage Citi Rights.jpg

Ar ddiwedd llynedd, cyflwynom ran Cymru o brosiect peilot cyffrous ar gyfer Ewrop i gyd, o’r enw Citizen Rights, i ddod o hyd i ffyrdd newydd o weithio gyda’n gilydd dros ddinasyddiaeth a hawliau dynol.

Cyflwynwyd gweithdai cynhwysfawr i fyfyrwyr wedi’u hariannu’n llawn mewn pum ysgol o bob rhan o Gymru ar ddiogelu hawliau yn Ewrop, a rhannodd myfyrwyr eu syniadau a gweithiont gyda chyfranogwyr y prosiect yn y deg gwlad arall oedd yn cymryd rhan yn y prosiect, a datblygu sgiliau meddwl beirniadol, gwaith tîm a sgiliau creadigrwydd.

Dysgodd Myfyrwyr am Ddinasyddiaeth Ewropeaidd ac am astudiaethau achos go iawn, cyn canolbwyntio ar weithredu ar ddetholiad o bynciau; Mudo, hawliau LGBTQI, preifatrwydd Digidol, hawliau’r Roma, Llafur a hawliau cymdeithasol. Rhannont yr hyn a ddysgont, drwy gyfrwng porthol ar-lein y prosiect, gyda'r myfyrwyr eraill oedd yn cymryd rhan, mewn ffordd greadigol - trwy fideo, comig, podlediad, erthygl neu unrhyw ddull arall.

Am fwy.

Citizen Rights LOGO.jpg

Adnoddau am ddim

Mae'r e-Lyfr sydd wedi’i atodi yn cynrychioli rhan o'r ymchwil a wnaethpwyd gan y prosiect hwn i rôl yr Undeb Ewropeaidd o ran diogelu hawliau dinasyddion. Mae’r Citizen Rights Toolkit yn dangos yn fanwl sut i integreiddio’r pwnc yn fanwl mewn dosbarthiadau.

Mae'r deunyddiau yn fwyaf addas ar gyfer disgyblion 14-18 oed.Gallwch gael rhagor o adnoddau am ddim yma

Students thinking.jpg

Cymorth Bagloriaeth Cymru

Rydym wedi datblygu prosiectau a seminarau i’ch helpu i gyflwyno Her Dinasyddiaeth Fyd-eang Bagloriaeth Cymru:

  • Cynhadledd Model y Cenhedloedd Unedig
  • ChangeMarkers
  • Adnoddau Prosiect Citizen Rights
  • Cymorth i athrawon

Am fwy

Hawliau Dynol

humanrights2.png

Mae WCIA eisiau cael pobl i feddwl, siarad, a gweithredu ar faterion byd-eang pwysig. Un o'n gwerthoedd yw diogelu hawliau dynol, felly rydym yn cynnal digwyddiadau a chymryd rhan mewn ymgyrchoedd i ddathlu hawliau dynol.

Ewch i’n tudalen ymgyrchu am ragor o wybodaeth.

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion