Gweithdai a chyflwyniadau i ddysgwyr

world-workshops-pic.png

Dod â’r byd i’ch ysgol chi: rydym yn darparu sesiynau ystafell ddosbarth i bob oedran, gan helpu disgyblion i ddeall materion byd-eang ac i ddatblygu i fod yn ddinasyddion gweithredol
Gall CEWC gyflwyno gweithdai dosbarth mewn unrhyw ysgol gynradd, ysgol uwchradd neu goleg – yng Nghymru neu thu hwnt.

Newydd i 2015-16:
Cymorth ar gyfer Her Ddinasyddiaeth Fyd-Eang Bagloriaeth Cymru

Mae ein hymweliadau yn gallu cryfhau gwaith eich ysgol yn y meysydd canlynol:

 • ADCDF (Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang)
 • ABCh (Addysg Bersonol a Chymdeithasol)
 • Cyfranogiad dysgwyr / y cyngor ysgol
 • ‘Diwrnod ymgyfoethogi’ ar thema
 • Gweithgaredd allgyrsiol
 • Maes pwnc/manyleb arholiad yn cynnwys Daearyddiaeth, Saesneg, Llywodraeth a Gwleidyddiaeth a Datblygiad y Byd
I archebu gweithdy neu sgwrs, dechreuwch trwy gwblhau ein ffurflen ymholiadau.

I bob oed

Mae’n gwasanaethau ar gael i ddisgyblion o Flwyddyn 1 i Flwyddyn 13. O ddosbarthiadau bach i grwpiau blwyddyn llawn.

 • Gallwn weithio gyda grwp o unrhyw faint – yr unig gyfyngiad yw’r graddau o ddysgu gweithredol sy’n bosibl.
 • Yn gyffredinol, gallwn ddarparu gweithdai cwbl ryngweithiol i ddosbarthiadau o hyd at 40 dysgwyr. 90 yw’r mwyaf all ddod i’n sesiynau Model y Cenhedloedd Unedig, ond nid oes terfyn ar gyfer cyflwyniadau llai rhyngweithiol.
 • Pam na drefnwch chi ein bod yn darparu cyfres o weithdai llai ar eich cyfer dros ddiwrnod cyfan neu hanner diwrnod?

teachersandstudents-block.jpgTrafod unrhyw bwnc byd-eang neu fater dinasyddiaeth.
Mae gennym brofiad helaeth o gyflwyno gweithdai a chyflwyniadau ar y pynciau a restrir isod. Fodd bynnag, gallwn gwrdd ag unr geisiadau eraill cyn belled â bod ein staff yn cael digon o amser i baratoi. (Noder y gallwn godi cyfradd uwch os yw ymwelia lefel uchel iawn o waith paratoi gan ein staff.)


Gweithdai neu chyflwyniadau pynciol:

 • Hawliau dynol / Hawliau plant
 • Gwaith y Cenhedloedd Unedig
 • Datblygiad cynaliadwy
 • Cyfranogiad democrataidd
 • Dinasyddiaeth fyd-eang (yn gyffredinol)
 • Ffoaduriaid a cheiswyr lloches
 • Pwnc arall o’ch dewis chi

Gweithdy sgiliau:
Oes gennych ddiddordeb? Cyflwynwch ffurflen ymholiadau, a byddwn mewn cysylltiad o fewn 7 diwrnod.

Sesiwn Model o'r Cenhedloedd Unedig (oed 14+)

Model y Cenhedloedd UnedigMae Cynadleddau Model o’r Cenhedloedd Unedig yn rhan arferol o raglen digwyddiadau CEWC. Bellach rydym yn cynnig y gweithgaredd hwn ar gyfer ysgolion a cholegau unigol.

Gall sesiwn rhedeg ar sail bwnc:

 • Newid yn yr hinsawdd
 • Diarfogi niwclear
 • Dwr glân i bawb
 • Diogelwch Bwyd Byd-eang
 • Pwnc arall


Gall y rhain naill ai fod yn sesiwn Model o’r Cenhedloedd Unedig o unrhyw hyd (90 munud i ddiwrnod llawn), gyda’r dysgwyr wedi paratoi gwaith neu sesiwn fer (hyd at hanner diwrnod) heb unrhyw waith wedi’i baratoi.

Oes gennych ddiddordeb? Cyflwynwch ffurflen ymholiadau, a byddwn mewn cysylltiad o fewn 7 diwrnod.

Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

Digwyddiadau diweddaraf

w/There are no events