Her Dinasyddiaeth Fyd-eang Bagloriaeth Cymru

Students thinking.jpg

Mae Cymhwyster Bagloriaeth Cymru (Bag Cymru) wedi newid a bellach, mae’n cynnwys Her Dinasyddiaeth Fyd-eang.

Rydym yn cefnogi athrawon ac ysgolion i gyflawni’r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang hon, a galluogi dysgwyr i ddeall ac ymateb yn briodol i faterion byd-eang.

events International Affairs.jpg

Cynhadledd Model y Cenhedloedd Unedig

Er mwyn deall mater byd-eang yn llawnach, mae'n bwysig meddwl am safbwyntiau gwledydd a diwylliannau gwahanol.

Gallwn redeg gwahanol Fodel y Cenhedloedd Unedig â thema e.e. am hawliau dynol ar gyfer ysgolion / colegau.

Yn ystod y paratoi, bydd cyfranogwyr yn dysgu mwy am y pwnc a sut mae'n effeithio ar y wlad maen nhw’n ei chynrychioli. Byddant yn gweithio mewn tîm gyda 2-4 o ddysgwyr eraill, ac yn creu dadleuon a meddwl am strategaethau cyflwyno.

Am fwy
Change Makers Podium

CreuNewid

Cynhadledd undydd ar ddinasyddiaeth fyd-eang, a chyfle i ddysgwyr ddysgu am yr heriau bwyd byd-eang sy’n wynebu pobl drwy’r byd i gyd.

Mae CreuNewid ar gyfer dysgwyr 14-18 oed, yn enwedig y rhai hynny sy'n dilyn rhaglen y Fagloriaeth Gymreig a chyrsiau TGAU a Lefel A perthnasol yn cynnwys Daearyddiaeth, Tecstiliau a Fashiwn ac Economeg.

Am fwy

Adnoddau Prosiect Citizen Rights

Citizen Rights LOGOCitizen Rights, i ddod o hyd i ffyrdd newydd o weithio gyda’n gilydd dros ddinasyddiaeth a hawliau dynol.

Cyflwynwyd gweithdai cynhwysfawr i fyfyrwyr wedi’u hariannu’n llawn mewn pum ysgol o bob rhan o Gymru ar ddiogelu hawliau yn Ewrop, a rhannodd myfyrwyr eu syniadau a gweithiont gyda chyfranogwyr y prosiect yn y deg gwlad arall oedd yn cymryd rhan yn y prosiect, a datblygu sgiliau meddwl beirniadol, gwaith tîm a sgiliau creadigrwydd.

Amy fwy

Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)