block teacher training

Datblygiad Proffesiynol

Rydym yn darparu hyfforddiant i athrawon fydd yn eu galluogi i gyflwyno addysg o ansawdd da ar ddinasyddiaeth fyd-eang.

Mae’r dulliau dysgu ac addysgu a ddisgrifir yn yr adran hon wedi cael eu datblygu dros nifer o flynyddoedd mewn dosbarthiadau ledled Cymru. Yn ogystal â gweithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd prif ffrwd, gallwn gynnig cefnogaeth i gydweithwyr sy’n gweithio gyda dysgwyr sydd ag anghenion addysgol neu ymddygiadol arbennig.

Rhagor o wybodaeth

resources-box.jpg

Adnoddau

Rydym yn darparu adnoddau i athrawon i gyflwyno addysg o ansawdd da ar ddinasyddiaeth fyd-eang.

Mae'r rhain yn cynnwys adnoddau print a DVD o rai o'n prosiectau a gweithgareddau cyfredol ddysgwyr. Mae bwletin P4C ac adnoddau P4C rhyngweithiol o ansawdd uchel ar gael. Hefyd y mae cynlluniau gwersi cyfoes ac adnoddau gan UNA Cymru, ar bynciau o Gydraddoldeb Rhyw i Ddiarfogi Niwclear.

Mae'r rhan fwyaf o'r adnoddau sydd ar gael yn am ddim i'w llwytho i lawr ar-lein.

Rhagor o wybodaeth

'Connecting Classrooms'

Connecting Classrooms logo

CEWC yw partner British Council Cymru ar gyfer cyfleoedd Datblygu Proffesiynol 'Connecting Classrooms'.

Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

Digwyddiadau diweddaraf

w/There are no events