Cofio Rhyfel a Gweithio dros Heddwch

WWI soldiers

Dydd Mawrth 11 Tachwedd 2014

9.00yb-4.00yp

Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd


 

Rydym yn falch iawn i’ch gwahodd i ddigwyddiad addysgiadol ar gyfer dysgwyr 14-18 oed am y Rhyfel Byd Cyntaf ac effaith gwrthdaro.

Fel rhan o raglen Cynulliad Cenedlaethol Cymru o weithgareddau coffa’r Rhyfel Byd Cyntaf, rydym yn cynnal digwyddiad yn y Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd ar Ddydd Mawrth, 11eg o Dachwedd 2014 o 9.00yb tan 4.00yp.

Bydd y diwrnod yn gyfle i’r dysgwyr i nid yn unig gofio’r rhai fu farw yn y rhyfel ond hefyd i ddeall safbwyntiau gwahanol wledydd a grwpiau o bobl, yn cynnwys y rhai arhosodd adref. Bydd yn galluogi dysgwyr i ystyried ac i feddwl yn feirniadol am sefyllfaoedd o wrthdaro cyfredol ac i drafod sut gall pobl ifanc hyrwyddo cymod, cyfiawnder a heddwch yn y dyfodol.

Bydd siaradwyr profiadol yn y maes yn hybu trafodaeth o gwestiynau heriol ynghylch y materion yma a bydd y diwrnod yn gyfle delfrydol i ddatblygu sgiliau’r dysgwyr o gyfathrebu, meddwl a gweithio gydag eraill yn effeithiol.

Gofynnir i bob ysgol/coleg ddod â thîm o 6 dysgwyr. Byddwch yn ymwybodol y gofynnir i chi wneud gwaith paratoi cyn y digwyddiad.

Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

Digwyddiadau diweddaraf

w/There are no events