Senedd Ieuenctid EwropeaiddEU flag.jpg

Menter ryngwladol yw’r Senedd Ieuenctid Ewropeaidd (EYP)sy’n galluogi pobl ifanc i fynd i’r afael â materion Ewropeaidd.

 

Hen Brosiectau

inclusion.jpg
Yn ogystal â’n rhaglen graidd o weithgareddau i ddysgwyr a hyfforddiant i athrawon, mae CEWC yn trefnu prosiectau byrrach yn canolbwyntio ar feysydd penodol o addysg dinasyddiaeth. Mae’r rhain yn arwain at ddatblygu arbenigedd o fewn ein sefydliad, ac at adnoddau i athrawon a ddysgwyr.

Mae prosiectau eraill pwysig yn y gorffennol wedi cynnwys:

Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

Digwyddiadau diweddaraf

w/There are no events