Athroniaeth i Blant: Hyfforddiant i athrawon

p4c-training-powerpoint-slide3.jpgGallwn ddarparu cyrsiau hyfforddi o unrhyw hyd ym maes P4C/sgiliau meddwl, ac i unrhyw ysgol yng Nghymru. (Byddwn hefyd yn ystyried comisiynau y tu allan i Gymru - cysylltwch â ni i drafod hyn os gwelwch yn dda.)

Mae ein cleientiaid blaenorol yn cynnwys ESIS, Partneriaeth Addysg-Busnes Canol Morgannwg, Cyngor Sir Gâr, Cyngor Bwrdeistref Torfaen, Gyrfa Cymru Gorllewin a sawl ysgol unigol.

Gallwn deilwrio cyrsiau at eich anghenion chi, ond isod yw ein hopsiynau hyfforddi safonol.

Nodwch os gwelwch yn dda: Darperir y cyrsiau trwy gyfrwng y Saesneg.

Cwrs Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant

p4c-training-powerpoint-slide1.jpgCyflwyniad 2-ddiwrnod llawn, gydag ardystiad gan SAPERE.

Os ydych yn awyddus i sbarduno eich disgyblion i feddwl mewn ffordd greadigol a beirniadol, yna dyma’r cwrs i chi. Bydd y cwrs deuddydd hwn yn cynnig cyflwyniad llawn i’r dull addysgu Athroniaeth i Blant (P4C).

Achredir ein hyfforddwr gan SAPERE, sy’n hyrwyddo P4C ledled y DU. Wedi i chi gwblhau’r cwrs Lefel 1 mae modd i chi symud ymlaen at Lefelau 2 a 3: gweler http://www.sapere.org.uk/Default.aspx?tabid=238 am fanylion.

Yn ogystal â chynorthwyo wrth ddysgu meysydd pwnc, gall P4C gyfoethogi ABCh, ADCDF a gofynion Sgiliau Meddwl cwricwlwm cenedlaethol 2008.

 Rhagor o wybodaeth
 

Cwrs cyflwyno undydd: 'Dinasyddion sy'n meddwl'

Circle 2.jpgRydym yn argymell y cwrs hwn i’n cydweithwyr sy’n awyddus i gael cyflwyniad i’r cysylltiadau rhwng Sgiliau Meddwl, ABCh and ADCDF. Mae’n pwysleisio pwysigrwydd annog disgyblion i feddwl mewn modd beirniadol a chreadigol ynglun â materion byd-eang fel tlodi, anghydraddoldeb, newid hinsawdd a chydweithio.

Yn ystod y bore, bydd athrawon yn rhoi cynnig ar amryw o weithgareddau ystafell ddosbarth a all fod o gymorth i gefnogi’r nod hwn, ar lefel ysgol gynradd neu ysgol uwchradd. Yn y prynhawn bydd cyfle i feddwl yn ddyfnach, gyda chyflwyniad ymarferol i’r dull Athroniaeth i Blant (P4C).

Rhaglen Enghreifftiol:

09.30       Croeso a chyflwyniad
09.35 Trosolwg: cysylltu sgiliau meddwl, ABCh a dinasyddiaeth

Thema 1 – Meddwl amdanoch chi eich hun ac eraill

09.45       Datblygu dealltwriaeth o hawliau a chyfrifoldebau
10.45 Egwyl
11.00 Democratiaeth a chyfranogiad gan blant
11.45 Cyflwyno Athroniaeth i Blant
12.30 Cinio

Thema 2 – Meddwl yn ddyfnach: Enghraifft o drafodaeth athronyddol 

13.15       Gweithgareddau rhagarweiniol
13.30 Ymchwil athronyddol ac adborth
14.30 Y cam nesaf
14.55 Arfarnu
15.00 Diwedd

Cysylltwch â CEWC os gwelwch yn dda os ydych am drefnu cwrs, neu dderbyn rhagor o wybodaeth.

Sesiynau byrrach

p4c-community-enquiry-pic.jpgOs carech brofi P4C cyn i chi brynu sesiwn hyfforddi llawn, beth am drefnu sesiwn blasu?

Gallwn ddarparu gweithdai 60-90 munud o hyd wedi’r ysgol, neu sesiynau hirach os oes gennych fore neu brynhawn cyfan yn rhydd.

Gall y sesiynau byrrach hyn gynnwys cyflwyniad cyffredinol i P4C ac/neu drafodaeth athronyddol go iawn, i hybu aelodau o’r staff eu hunain i feddwl am rai o’r cwestiynau mawr. Gwell fyth, gallwn ddarparu cyfres o weithdai cysylltiedig, gyda chydweithwyr yn rhoi prawf ar y gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth rhwng sesiynau.

Ond mae hi’n annhebygol y bydd sesiynau blasu yn unig yn cynnig digon o brofiad o P4C i chi ei ddefnyddio’n llawn wrth eich gwaith. Os ydych o ddifrif ynglun â datblygu arferion ystafell ddosbarth effeithiol, rydym yn argymell eich bod yn cymryd cwrs achrededig Lefel 1.

Cysylltwch â CEWC os gwelwch yn dda os ydych am drefnu cwrs, neu dderbyn rhagor o wybodaeth.

 
Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

Wiser Wales

Helpful Facilitator Questions
English                 Cymraeg  He...
Jun 18, 2012 4:36:44 AM
More...

Weekly P4C Bulletin
Philosophy for Children e-BulletinProduced at no charge to you and emailed to you weeklyTo ensure you recieve the next b...
May 1, 2012 9:57:58 AM
More...