P4C word cloud with cewc border - 2.jpg

Arbenigwyr P4C yng Nghymru


Ers 2004, mae CEWC wedi bod yn hyrwyddo ac yn datblygu Athroniaeth i Blant (P4C) i helpu dysgwyr i ddatblygu sgiliau.

Bulletins - 2.jpg

Bwletin P4C am Ddim

Newyddion wythnosol ac awgrymiadau i addysgwyr P4C. I dderbyn eich un chi danysgrifiwch isod;

Danysgrifio i'r Bwletin P4C

Neu dilynwch ni ar twitter @ CEWC_P4C am ysgogiad P4C ddyddiol!

picture books-block-p4c.jpg

Prosiect Cymru Gallach

Prosiect tair-blynedd oedd Cymru Gallach a fydd yn esblygu ar sail y gwaith a wnaed gan CEWC er 2004 i ddatblygu’r dull Athroniaeth i Blant (P4C) mewn ystafelloedd dosbarth trwy Gymru.

Darllenwch yr ymchwil diweddaraf
block teacher training - 2.jpg

Hyfforddiant Athrawon P4C

Cwrs nesaf: 22-23 Mawrth 2018

Caerdydd

Pathways - 2.jpg

Adnoddau am ddim

Llawer o adnoddau am ddim ar gyfer datblygu P4C gan gynnwys Llwybrau P4C, adnodd rhyngweithiol PDF ar gyfer ddechreuwyr i ymarferwyr profiadol mewn Athroniaeth i Blant.

Rhagor o wybodaeth

p4c-classroom-session-block.jpg

Gwersi Enghreifftiol

Bydd ysgolion yn aml yn ei gweld hi’n ddefnyddiol i weld sesiwn P4C gan arweinydd profiadol ar waith, cyn iddynt roi cynnig ar y dull eu hunain.

Mwy o wybodaeth
Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

Wiser Wales

Helpful Facilitator Questions
English                 Cymraeg  He...
Jun 18, 2012 4:36:44 AM
More...

Weekly P4C Bulletin
Philosophy for Children e-BulletinProduced at no charge to you and emailed to you weeklyTo ensure you recieve the next b...
May 1, 2012 9:57:58 AM
More...