Cynhadleddau Model y Cenhedloedd Unedig

model-un-small.jpgMae’n cynadleddau Model y Cenhedloedd Unedig yn cynnig ffordd ryngweithiol, llawn hwyl i ddysgwyr ddysgu am fudiad rhyngwladol hanfodol: y Cenhedloedd Unedig. 

Mae Cynadleddau Model y Cenhedloedd Unedig yn ddelfrydol ar gyfer datblygu sgiliau dysgwyr (gan gynnwys cyfathrebu, meddwl a gweithio gyda phobl eraill) ac ar gyfer cyflwyno gofynion y cwricwlwm a Bagloriaeth Cymru.


modelun-2013-block-pic.jpg

Sut mae'n gweithio

Hoffech chi gymryd rhan mewn Cynhadledd Model y Cenhedloedd Unedig?

Ffeindiwch allan fwy am sut mae'n gweithio
modelun-2013-block-pic2.jpg

Ymateb

Ffeindiwch allan yr hyn sydd i'w ddweud gan y dysgwyr sydd wedi cymryd rhan mewn Cynhadledd Model Cenhedloedd Unedig

Mwy
Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

Digwyddiadau diweddaraf

w/There are no events