Cwrs Lefel 1 – rhaglen enghreifftiol

Dydd 1

09.00         Paned
09.15 Cyflwyniad ac amlinelliad o’r cwrs
09.40 Athroniaeth i Blant: beth yw e a sut mae’n gweithio?
10.20 Gofynion ystafell ddosbarth a rheolau
10.45 Egwyl
11.05 Ymchwiliad 1*
12.05 Adfyfyrio
12.35 Cinio
13.15 Helpu i ymateb i bryderon
13.30 Cyflwyniad i’r adnoddau
14.05 Ymchwiliad 2*
15.05 Casgliadau’r Diwrnod Cyntaf
15.20 Diwedd


Dydd 2

09.00         Paned
09.15 Adfyfyrio ar y Diwrnod Cyntaf
09.40 Beth sy’n gwneud ymchwiliad yn un athronyddol? (rhan 1)
10.30 Egwyl
10.50 Beth sy’n gwneud ymchwiliad yn un athronyddol? (rhan 2)
11.40 Ymchwiliad 3*
12.50 Cinio
13.30 Datblygu Cymuned Ymchwilgar yn yr ysgol
13.55 Cysylltiadau â’r cwricwlwm
14.15 Clip fideo Sgiliau Meddwl gan y BBC
14.30 SAPERE a hyfforddiant pellach
14.40 Casgliadau ac adfyfyrio
15.10 Arfarnu
15.20 Diwedd


* Trafodaeth ar gwestiwn athronyddol, gan ddefnyddio’r dull P4C, yw Ymchwiliad. Bydd cymryd rhan mewn tri ymchwiliad yn gymorth i ddatblygu dealltwriaeth o’r ffordd mae’r dull yn gweithio mewn cyd-destun ymarferol.

Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

Wiser Wales

Helpful Facilitator Questions
English                 Cymraeg  He...
Jun 18, 2012 4:36:44 AM
More...

Weekly P4C Bulletin
Philosophy for Children e-BulletinProduced at no charge to you and emailed to you weeklyTo ensure you recieve the next b...
May 1, 2012 9:57:58 AM
More...