•  

    Ein cenhadaeth

    yw i ysbrydoli ac addysgu pobl ifanc ar faterion byd eang.

    Mwy o wybodaeth


Tanysgrifiwch i'r rhestr bostio
Debater (block).jpg

2018 Pencampwriaethau Dadlau

Mae cofrestriad ar gyfer Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru 2018 a’r gweithdai diwrnodau Hyfforddiant bellach wedi agor!

Cofrestru

ChangeMakers2019.png

Cefnogaeth Bac Cymreig

Rydym yn cynnig gwasanaethau i gefnogi ysgolion a cholegau i ddarparu elfennau addysg fyd-eang o Faloriaeth Cymru.

Mwy o wybodaeth

Global STEPS

LogoCredwn fod pobl sy’n gwirfoddoli i gymryd rhan mewn gweithgareddau dinasyddiaeth fyd-eang (teithiau cyfnewid, prosiectau heddwch, cynlluniau cysylltu cymunedau ac ati) yn datblygu sgiliau pwysig. Ond weithiau nid yw ein gwirfoddolwyr yn sylweddoli eu bod yn datblygu ystod mor eang o sgiliau wrth wirfoddoli neu, os ydynt, nid ydynt bob amser yn cyfleu’r sgiliau hyn mewn ffordd y mae cyflogwyr yn ei deall. Weithiau, nid yw cyflogwyr yn gwerthfawrogi’r sgiliau y mae rhywun yn eu datblygu wrth wirfoddoli.

Bydd y prosiect hwn yn helpu gwirfoddolwyr i:

  • Hunanasesu’r sgiliau y maent wedi’u datblygu yn ystod eu profiad gwirfoddoli gan ddefnyddio ap ar-lein
  • Datblygu eu sgiliau i’r lefel nesaf
  • Cyfleu’r sgiliau hynny’n briodol ar eu CV, ar ffurflenni cais am swydd, mewn cyfweliadau ac ati
  • Codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo pwysigrwydd y sgiliau hyn ymysg cyflogwyr

Rydym eisoes wedi trafod â gwirfoddolwyr, cyflogwyr a sefydliadau eraill pa sgiliau yw’r rhai pwysicaf y mae ein gwirfoddolwyr yn eu datblygu. Rydym hefyd wedi llunio cwestiynau i brofi’r sgiliau hyn ac wedi eu rhoi mewn holiadur ar-lein.

Yn ystod y flwyddyn nesaf, rydym yn bwriadu profi’r holiadur hwn ar 40 o bobl mewn pedair gwlad yn Ewrop, gan gynnwys Cymru, cyn gwneud gwelliannau. Pan fyddwn yn fodlon ar y cwestiynau, byddwn yn datblygu’r ap ar-lein.Yna, bydd rownd arall o brofion cyn cwblhau’r ap. Byddwn wedyn yn rhannu’r hyn a wnaethom gyda chynifer o sefydliadau a gwirfoddolwyr â phosib.

Anfonwch e-bost i gymryd rhan yn y profi

Erasmus

Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

WCIA HUB UNA