Prosiect "Inclusion" – dinasyddiaeth weithredol ar gyfer dysgwyr a myfyrwyr difreintiedig

inclusion_pic3.jpgYn ystod prosiect Inclusion (2005-2007), buom yn gweithio gyda phobl ifainc mewn lleoliadau Anghenion Arbennig, Unedau Cyfeirio Disgyblion ac unedau diogel ar gyfer troseddwyr ieuainc, er mwyn datblygu eu Sgiliau Allweddol a’u dealltwriaeth o themâu dinasyddiaeth.

Datblygodd cynllun gwaith arloesol ar sail y prosiect hwn, ac mae ar gael yn rhan o’n DVD adnoddau Inclusion. Dechreubwynt y cynllun yw 4 gweithgaredd ystafell-ddosbarth, sy’n seiliedig ar ddeunyddiau sbardun ar fideo ac ar brint, ac sy’n mynd i’r afael â themâu empathi, hawliau plant, cyfranogiad a datrys problemau’n effeithiol.

Penllanw’r cynllun gwaith yw prosiect animeiddio. Bydd pobl ifainc yn cymhwyso’r wybodaeth a’r sgiliau maent wedi eu datblygu yn ystod y sesiynau blaenorol i greu diweddglo stori gan ddefnyddio dim ond plastisin a gwe gamera!

Roedd prosiect Inclusion yn rhan o bartneriaeth ‘Equal Shares for All’ gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop. Cafwyd arian ychwanegol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, All Different – All Equal (Ymgyrch Ieuenctid Ewropeaidd) ac Equitable Charitable Trust.
inclusion_pic2.jpg

Who Killed Simone Valentine?

Ein cynllun gwaith gwreiddiol, a gynlluniwyd ar gyfer disgyblion a dysgwyr difreintiedig. Mae’n defnyddio’r ffilm Simone Valentine, sy’n cynnwys golygfeydd lle gwelir hunan-niweidio, chwistrellu cyffuriau a golygfa rywiol gymharol ddiniwed.

Mae modd i chi hefyd lawrlwytho’r cynlluniau gwersi yn rhad ac am ddim.

Mae ein DVD Inclusion yn cynnwys y ffilm Who Killed Simone Valentine?, ynghyd â dwy set o adnoddau dysgu ar gael i brynnu.

inclusion_pic1.jpg

Problemau Sioned

Mae’n debyg nad yw ambell i olygfa yn Simone Valentine yn addas ar gyfer pob disgybl. Ar gyfer lleoliadau prif ffrwd, felly, rydym yn argymell Problemau Sioned.

Mae’r adnodd papur arunig hwn ar gael ar y DVD, neu mae modd i chi lawrlwytho’r cynlluniau gwersi yn rhad ac am ddim a chanllaw cam wrth gam ar sut i animeddio or tudalen adnoddau.

Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

Digwyddiadau diweddaraf

w/There are no events