Senedd Ieuenctid Ewropeaidd

EU flagMenter ryngwladol yw’r Senedd Ieuenctid Ewropeaidd (EYP) sy’n galluogi pobl ifanc i fynd i’r afael â materion Ewropeaidd.

Bydd dysgwyr yn cynrychioli gwahanol bwyllgorau Senedd Ewrop ac yn dadlau ar bynciau megis diogelwch, hawliau dynol, y celfyddydau, newid yn yr hinsawdd a mewnfudo.
Roedd CEWC yn trefnu dau ddigwyddiad EYP bob blwyddyn: Fforwm Gogledd Cymru a Fforwm De Cymru. Gwahoddir pob ysgol yng Nghymru i anfon hyd at 6 dysgwyr rhwng 15 a 17 mlwydd oed. Roedd un tîm o bob Fforwm yn cael ei ddewis i gymryd rhan mewn Sesiwn Cenedlaethol EYP y DU'r flwyddyn ysgol ddilynol, felly rhaid i ddisgyblion fod ym Mlwyddyn 12 neu’n is i fod yn gymwys ar gyfer sesiynau Cymru.

Cyn enillwyr Senedd Ieuenctid Ewrop yng Nghymru

Dyma restr o ysgolion y mae eu dysgwyr wedi cael eu dethol i gymryd rhan yng Nghynhadledd Ddethol y DU.

Cafodd rhai ohonynt eu dethol yn ddiweddarach i gymryd rhan mewn fforymau rhyngwladol ar dir mawr Ewrop!

Fforwm Blwyddyn Enillwr
Fforwm Gogledd Cymru 2012-13
2011-12
2010-11
2009-10 Ysgol Uwchradd Elfed, Bwcle
2008-09 Ysgol Uwchradd Elfed, Bwcle
2007-08 Coleg Llandrillo, Bae Colwyn
2006-07 Ysgol Uwchradd Elfed, Bwcle
2005-06 Ysgol Uwchradd Elfed, Bwcle
2001-02 Coleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli
2000-01 Ysgol Uwchradd Llanidloes
1999-2000 Ysgol Uwchradd Elfed, Bwcle
Fforwm De Cymru 2012-13 Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Caerdydd
2011-12 Coleg Chweched Caerdydd, Caerdydd
2010-11
2009-10 Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Caerdydd
2008-09 Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Caerdydd
2007-08 Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Caerdydd
2006-07 Coleg Gorseinon, Abertawe
2005-06 Ysgol Gyfun Caerleon
2001-02 Ysgol Gyfun Caerleon
2000-01 Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf, Caerdydd
1999-2000 Coleg Gorseinon, Abertawe
1998-99 Ysgol Gyfun Llanhari, Pontyclun
Fforwm Cymru Gyfan 2004-05 Ysgol Uwchradd Elfed, Bwcle
2003-04 Ysgol Gyfun Caerleon
2002-03 Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf, Caerdydd

 

Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

Digwyddiadau diweddaraf

w/There are no events