Hyfforddiant dadlau i ddechreuwyr

lluniau dadlau
Mae dadlau’n wych ar gyfer defnyddio sgiliau meddwl beirniadol, adeiladu dadleuon, siarad yn gyhoeddus – sydd oll yn sgiliau hanfodol ar gyfer Bagloriaeth Cymru. Ond mae llawer o fyfyrwyr yn cael eu digalonni gan ddadleuwyr mwy profiadol neu ddiffyg hyder.

Bydd y diwrnod hyfforddi, a fydd yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ar 4 Gorffennaf, yn cynnig hyfforddiant dadlau i ddechreuwyr, a bydd yn trafod:

  • Beth yw dadlau? – yr egwyddorion sylfaenol
  • Sut i adeiladu a strwythuro dadl
  • Ymarferion dadlau ar y thema ‘bygythiadau i ddemocratiaeth’

Mae'r cyfle hwn yn rhan o brosiect sy’n cael ei redeg ar draws Ewrop i ddenu mwy o fyfyrwyr i ddadlau ac i godi ymwybyddiaeth o fygythiadau i ddemocratiaeth. Bydd chwech o fyfyrwyr o’r diwrnodau hyfforddi yn cael eu dewis i fynd i Vilnius yn Lithuania i ymuno â grwpiau o bob rhan o Ewrop o'r 18fed - 23ain Awst, 2016. Ni fydd pobl yn cael eu dewis ar sail y dadleuwyr gorau ond yn hytrach, ar sail pwy fyddai'n elwa fwyaf o brofiad o'r fath. Gallwch wneud cais i enwebu ysgol yma ac angen ei anfon erbyn 18 Mai.

Fel rhan o gynnig cyflwyniadol i'n diwrnodau hyfforddi, bydd 1 myfyriwr o’r pum ysgol gyntaf sy’n bwcio lle yn cael dod i'r diwrnod am ddim. Byddwn yn e-bostio’r pum ysgol fuddugol i gadarnhau eu lle am ddim. Y pris ydy £20 y myfyriwr (myfyrwyr sydd ddim yn aelodau) a £10 y myfyriwr i aelodau.

Gall unigolion sy’n cymryd rhan yn ein diwrnod hyfforddi hefyd fynd ymlaen i gystadlu yn ein Pencampwriaeth Dadlau Ysgolion Cymru, sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn. Byddwn yn cynnal ein diwrnodiau hyfforddi arferol yn yr hydref, a byddwn yn addasu o leiaf un o'r sesiynau hyn i fod yn fwy priodol i ddechreuwyr. Os ydych chi wedi cymryd rhan mewn sesiynau dadlau o'r blaen, mae croeso i chi ddod â myfyrwyr i’r diwrnod hyfforddi arbennig hwn, ond cofiwch ei fod yn cael ei dargedu at ddechreuwyr.

Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei noddi'n hael gan Ann Jones AC, Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cofrestrwch yma

Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

Digwyddiadau diweddaraf

w/There are no events