Cysylltwch â ni

CEWC
Y Deml Heddwch
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3AP

cewc@wcia.org.uk

Ffôn: + 44 (0)29 2022 8549

Dod o hyd i’r Deml Heddwch

Ar y trên

Cathays yw’r orsaf agosaf, dwy arhosfa o Orsaf Ganolog Caerdydd. Neu fe allwch ddisgyn yng Ngorsaf Ganolog Caerdydd a dal bws neu dacsi oddi yno. Am wybodaeth lawn ar drafnidiaeth gyhoeddus, ewch i www.nationalrail.co.uk neu www.traveline-cymru.info.

Hedfan

Mae Maes Awyr Ryngwladol Caerdydd 11 milltir o ganol y ddinas. Mae cwmnïau coetsis a threnau yn cynnig gwasanaethau sy’n mynd yn syth i Orsaf Ganolog Caerdydd o feysydd awyr Heathrow a Gatwick.

Ar y ffordd o’r M4

  • Gan adael y draffordd wrth Gyffordd 32, ewch tua’r de ar yr A470 gan ddilyn arwyddion i Ganol Dinas Caerdydd.
  • Wedi rhyw 3 milltir byddwch yn gyrru dros bontffordd Gabalfa. Ewch yn eich blaen ar yr heol hon (Heol y Gogledd) gan aros yn y lôn ar y chwith.
  • Wedi milltir arall fe welwch dŵr o fflatiau ar y chwith; wrth y goleuadau traffig yma, cadwch i’r dde.
  • Wrth y goleuadau traffig nesaf, trowch i’r chwith i Ffordd Corbett, ac yna’r cyntaf ar y dde i Rodfa’r Brenin Edward VII. Y Deml Heddwch yw’r ail adeilad ar y dde.

Oherwydd diffyg mannau parcio, nid oes parcio ar gael i ymwelwyr yn y Deml Heddwch fel arfer, ond mae modd parcio a thalu wrth feteri parcio yn ardal Parc Cathays yn gyffredinol. Fel arall, mae’r maes parcio talu-ac-arddangos agosaf gyferbyn â’r Deml Heddwch ar Heol y Gogledd.

Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)