CEWC logo wide margins.jpg
Ymunwch â’n cynllun aelodaeth newydd CEWC

Am ddim ond £25-£60 y flwyddyn, mae aelodau CEWC yn derbyn y buddiannau olynol:
 
 
Circle 2.jpg10% oddi ar wasanaethau addysg fyd-eang CEWC, sy’n cynnwys gweithdai Bagloriaeth Cymru, hyfforddiant i athrawon, Athroniaeth i Blant a gwasanaethau cymorth eraill. Fel arfer, mae diwrnod llawn o hyfforddiant yn costio £400; y gyfradd i aelodau ydy £360 (arbediad o £40)  

Circle 3.jpg
Arbediad sylweddol ar weithgareddau dadlau, sy’n cynnwys Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru a diwrnodau hyfforddi. Fel arfer, mae pedwar dysgwyr sy’n cymryd rhan mewn diwrnod hyfforddi dadlau, yn ogystal â thîm yn y Pencampwriaethau yn costio £115; y gyfradd i aelodau ydy £65 (arbediad o £50) 


Mae cyfraddau aelodaeth flynyddol fel a ganlyn
  • Ysgol uwchradd neu gampws coleg AB unigol – £60
  • Campysau coleg ychwanegol – £50 yr un
  • Ysgol gynradd, elusen neu unigolyn – £25 (byddwch yn elwa o’r gostyngiad o £10 ar wasanaethau addysg a rhannau o’r e-newyddion; mae buddiannau eraill wedi’u hanelu’n bennaf at ysgolion uwchradd)
Ymunwch
Danfonwch e-bost i cewc@wcia.org.uk i ffeindio allan mwy
Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

Digwyddiadau diweddaraf

w/There are no events