Amdan CEWC

Students

CEWC yw adain ysgolion Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Yn ogystal â threfnu rhaglen o ddigwyddiadau addysgol ar gyfer dysgwyr, rydym yn darparu hyfforddiant ac adnoddau ar gyfer athrawon ac yn arbenigo mewn dull Athroniaeth i Blant (P4C).

Er mwyn cwrdd â’n hamcanion, rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda nifer o ysgolion, awdurdodau addysg lleol a mudiadau eraill ar hyd a lled Cymru. Os yw’ch ysgol am weithio’n agosach gyda CEWC, ewch i weld yr adran ar aelodaeth.

Trafodaeth

Ein gwaith gyda dysgwyr

Ffeindiwch allan am Athroniaeth i Blant, Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru, Cynhadleddau Model y Cenhedloedd Unedig a mwy.

Mwy o wybodaeth...
Athrawon

Ein gwaith gydag athrawon

Mae CEWC yn cynnig hyfforddiant ac adnoddau i athrawon sy'n cyflwyno ADCDF, ABCh, Bagloriaeth Cymru a Sgiliau Allweddol.

Mwy o wybodaeth...
Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

Digwyddiadau diweddaraf

w/There are no events