CreuNewid 2018-19

CreuNewid: Archwilio’r argyfwng ffoaduriaid a symud pobl

Ar hyn o bryd mae’r byd yn profi’r argyfwng ffoaduriaid gwaethaf erioed. Mae straeon am ffoaduriaid, ceiswyr lloches a mudwyr yn y newyddion yn ddyddiol. Pam fod pobl yn symud? Beth yw effaith hynny ar y byd?

Mae CreuNewid yn brosiect dinasyddiaeth fyd-eang sy’n rhoi’r cyfle i ddysgwyr ddysgu a meddwl yn feirniadol am y materion hyn, cyn cychwyn cynllunio a gweithredu’n briodol er mwyn gwneud newid cadarnhaol.

Dim ond 3 Ysgol a choleg yng Nghymru fydd yn cael eu dewis i gymryd rhan drwy broses ymgeisio cystadleuol. 

Mwy!

Ymgeisiwch nawr gan ddefnyddio eich Ffurflen Archebu – mae lleoedd yn brin. Dyddiad cau 28 Medi 2018.

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag Oxfam Cymru i gynnig y cyfleoedd hyn. Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth Cymru trwy Raglen Addysg Ryngwladol y Cyngor Prydeinig. 

Logos

Pynciau

Mae ChangeMakers yn canolbwyntio ar wahanol bynciau.  Yn ystod y tair blynedd diwethaf y pynciau oedd::

  • Diwydiant Dillad
  • Ffonau Symudol
  • Diogelwch Bwyd

Am fwy

Cwricwlwm Cenedlaethol

Nod CreuNewid yw cryfhau gallu’r dysgwyr i feddwl yn feirniadol a’u sgiliau meithrin tîm, a chynyddu eu dealltwriaeth o faterion cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd.

Mae'n cefnogi pynciau'r cwricwlwm cenedlaetho.

Am fwy

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd

Mae CreuNewid yn cefnogi datblygu ADCDF yn unol â’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol.

Mae ADCDF yn ymwneud â materion y byd go iawn, a meddwl yn feirniadol am oblygiadau lleol a byd-eang popeth a wnawn.

Am fwy

Gwerthusiad

Rydym wedi bod ynghlwm â ChangeMakers ers 5 mlynedd.

Dyma werthusiad yn dangos llwyddiannau a’r gwersi a ddysgwyd (yn Saesneg).

Gwerthusiad llawn     Adroddiad byr        Astudiaeth achos

Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)