Yn cyflwyno y WCIA

yn cyflwyno y WCIAElusen gofrestredig yw Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA),sydd a'r weledigaeth o gael pawb yng Nghymru i gyfrannu at greu byd teg a heddychlon. Ein cenhadaeth i gyflawni hyn, yw i ysbrydoli dysgu a gweithredu ar faterion byd-eang.

O'n pencadlys yng Nghaerdydd rydym yn gweithio gyda phobl o bob oed trwy Gymru ac yn darparu fforwm annibynnol, amhleidiol ar gyfer hawliau dynol, heddwch a chyfiawnder, cynaliadwyedd a datblygu rhyngwladol.

Mae WCIA yn ymgorffori CEWC (Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd), ein hadran ysgolion.
Cysylltwch

 Cysylltwch

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion